Назва латиницею
Спосіб проникнення
Хім. клас
Формула
2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid
системний пестицид
арілоксіалканкарбонові кислоти
C9H9ClO3
Copper oxychloride
контактний пестицид
неорганічні речовини
[CuCl23Cu(OH)2]
Carbendazim
системний пестицид
бензимідазоли
С9Н9N3O2
Bixafen
контактний пестицид
інші речовини
C18H12Cl2F3N3O
Рrothioconazole
системний пестицид
триазоли
C14H15Cl2N3OS
Сarfentrazone-ethyl
контактний пестицид, системний пестицид
триазинони
C13H14Cl2F3N3O3
біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій
Prophezophop
системний пестицид
інші речовини
C22H22C1N3O5
Metamitron
системний пестицид
триазинони
C10H10N4O
Mineral
системний пестицид
неорганічні речовини
Organic matter
системний пестицид
органічні речовини
2,6-dimethylpyridine-1-oxide (ivine)
контактний пестицид
гетероцикли
C₇H₉N
Emistim с
системний пестицид
Аcetamiprid
кишковий пестицид, контактний пестицид, системний пестицид
неонікотиноїди
С10Н11СlN4
Prometryn
системний пестицид
триазини
C10H19N5S
Dimethylpyridine-1-oxine
Glyphosate
контактний пестицид, системний пестицид
фосфорорганічні сполуки (ФОС)
С3H8NO5Р
Metribuzin
системний пестицид
тріазинони
C8H14N4OS
Isoxaflutole
системний пестицид
фторовмісні речовини
С15H12F34S
Акції
Популярне