Транспіраційний коефіцієнт

467

Транспіраційний коефіцієнт необхідний для обчислення поливних норм для зрошуваних культур в різних грунтово-кліматичних умовах і раціоналізації прийомів зрошення. Коефіцієнт зменшується з поліпшенням умов харчування, зволоження, з Транспірацією називається споживання рослиною води на життєві процеси, ріст і утворення тканин.  Транспіраційний коефіцієнт рослин, тобто, кількість води в грамах, необхідне на синтез 1 г сухої органічної речовини, коливається для сільськогосподарських рослин в межах 300-700, іноді опускаючись до 100, а в окремих випадках зростаючи до 2000. Середній транспіраційний коефіцієнт залежить від кліматичних і грунтових умов, а також від виду рослин, може варіювати від 200 до 1000 і більше.

Наприклад:

  • Зернові - 400-500. 
  • Цукровий буряк - 260-400. 

Величина транспіраційного коефіцієнта залежить від умов, в яких росте рослина. Забезпеченість рослини поживними речовинами, сприятливі агрофізичні властивості грунту сприяють значному зменшенню транспіраційного коефіцієнту.

Читати по темі: Як Південь України пристосовується до кліматичних змін: українсько-американські дослідження

Загальне підвищення врожаю супроводжується відносним зменшенням величини коефіціенту. Підвищення температури, а також надмірний вміст вологи в ґрунтах, навпаки, сприяють підвищеній транспірації води рослинами і зниженню її ефективності.

У звичайній польовій обстановці транспірація поєднується з прямим випаровуванням води з грунту. Тому в практиці водного господарства вживається вираз «сумарне випаровування», або «евапотранспірація», під яким розуміється загальна витрата води з грунту на транспірацію рослинами і на випаровування у власному розумінні слова. В середньому за теплий сезон року грубо можна вважати, що транспірація становить приблизно 50-60% сумарного випаровування.

Популярне