Сорт

2913

Сорт — це група схожих за господарсько-біологічними властивостями й морфологічними ознаками культурних рослини відібраних і розмножених для вирощування у відповідних природних та виробничих умовах з метою підвищення врожаю та якості продукції.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» визначає сорт як штучно відібрану сукупність рослин у межах одного і того самого ботанічного таксона з притаманними їм біологічними властивостями, що характеризують їх спадковість, яка має хоча б одну відмінність від відомих сукупностей рослин того ж ботанічного таксона і може вважатися єдиною з погляду придатності для відтворення сорту. 

Вся інформація по тегу #сорт

Дикі форми рослин або штучно виведені можуть стати сортом тільки тоді, коли вони відповідатимуть вимогам виробництва і задовольнятимуть потреби людини не тільки за кількістю, а й за якістю продукції. Сорти навіть однієї культури відрізняються між собою за господарськими і біологічними властивостями, таким як: вегетаційний період, зимо- і посухостійкість, стійкість до хвороб і шкідників. Різний вміст органічної речовини визначає різне господарське призначення сортів рослин, які належать до одного ботанічного виду. 

 За своїм походженням сорти сільськогосподарських культур поділяють на місцеві та селекційні. 

  • Місцеві сорти — це сорти, що створюються внаслідок подовженої дії природних та найпростіших прийомів штучного відбору при вирощуванні тієї або іншої культури в певній місцевості. 
  • Селекційні сорти — це сорти, що створені в умовах науково-дослідних установ на базі наукових методів селекції.

За способом виведення:

  • Сорти-лінії — це потомство елітної рослини, одержане методом індивідуального добору з природної чи потучної популяції розмножуються шляхом самозапилення і відрізняється генетичною одноманітністю (томати, зелений горошок, квасоля).
  • Сорти популяцій — розмножуються шляхом перехресного запилення і відрізняються генетичною різноманітністю, створені масовим добором природної чи гібридної погуляції (перець, баклажани огірки, цукрова кукурудза), у польових умовах досить однорідними за фенотипом, що підтримується процесі насіництва методами добору.
  • Сорти-клони — розмножуються вегетативним шляхом, мають складу генетичну природу, чи вона беріrасться в прогесі розмноження (картопля, топінамбур, часник тощо). 
  • Гетерозисні гібриди — сорти у яких використовують гетерозисний ефект від схрещування інших сортів і ліній і використовується у першому поколінні (помідори огірки були капуста), більшість сортів самозапильних культур — озимої пшениці, ячменю, гороху, вівса — мають гібридне походження.
  • Полігібриди — сорти в яких одночасно  використовуються ефект гетерозису і поліплоїдії - безнасінний триплоїдний кавун.

Читати по темі: Микола Сучек: Сортооновлення та сортозаміна є запорукою підвищення врожайності озимих зернових

Вимоги виробництва до сорту. Сорт як засіб сільськогосподарського виробництва застосовують для підвищення врожайності та якості продукції сільськогосподарських культур. Ґрунтово-кліматичні й агротехнічні умови вирощування, напрями використання культури визначають вимоги виробництва досортів. Вимоги до сортів усіх сільськогосподарських культур: висока і стійка врожайність по роках; стійкість до несприятливих умов середовища; висока екологічна пластичність; тривала і особливо комплексна стійкість до хвороб і шкідників; придатність до інтенсивної технології, механізованого вирощування, збирання та переробки; висока якість продукції, заради якої культивується сорт.

 
Популярне