Екологічне землеробство

51

Екологічне (органічне) землеробство - це система виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або значною мірою обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така система наскільки можливо максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин і рослинних добрів, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, механічному обробітку ґрунтів і біологічних засобах боротьби зі шкідниками з метою підвищення родючості та по-кращення структури ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин і боротьби з бур’янами та різноманітними шкідниками. Це система екологічного менеджменту сільськогосподарського виробництва, яка підтримує та покращує біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність ґрунтів.

Читати по темі: Органічне виробництво. Майбутнє починається сьогодні

Керівним принципом для органічного землеробства є використання матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і збалансованих агроекосистем. При цьому головною метою є оптимізація „здоров’я” та продуктивності ґрунтової фауни, рослинного і тваринного світу та людського суспільства.

Більше про Екологічне землеробство
Популярне