Польова гігієна

12

У комплексі заходів із захисту рослин важливу роль відіграє загальна польова гігієна. За високого її рівня можна уникнути багатьох дорогих прямих заходів боротьби із шкодочинними організмами.

Польова гігієна тісно пов’язана з загальною культурою землеробства та охоплює усі дії, що спрямовані на попередження уражень посівів хворобами, шкідниками та бур’янами. Польова гігієна включає організаційні заходи, загальний порядок, внутрішньогосподарський контроль та точне виконання усіх робіт з боротьби із шкодочинними організмами.

Для запобігання розповсюдженню збудників хвороб, шкідників і бур’янів на полях необхідно дотримуватись, наприклад, послідовного виконання робіт. Якщо існує небезпека переносу ґрунтоживучих шкідливих організмів машинами та знаряддями, необхідно очищувати їх після завершення робочих операцій на одному полі перед переїздом на інше.

Відходи, отримані після обмолоту та очистки, варто компостувати окремо, а якщо у них містяться пропагативні органи збудників хвороб, що зберігають життєздатність і після компостування, їх слід спалювати.

Дотримуючись вимог польової гігієни, можна знизити вірогідність ураження та збитків, спричинених шкідливими організмами.

Популярне