Ґрунтознавство

46

Наука про походження, розвиток, будову, склад, властивості, формування родючості, її оцінку та засоби підвищення, географію поширення на земній поверхні та раціональне використання ґрунтів. Ґрунтознавство – теоретична база землеробства; вивчає ґрунт як природне тіло, засіб виробництва, предмет і продукт праці. Оскільки всі технологічні впливи на сільське господарство культури при вирощуванні відбуваються через ґрунт, адаптовані системи землеробства, сівозмін, обробітку, удобрення, меліорації залежать від його властивостей. Ґрунтознавство вивчає генезис, морфологію і компоненти ґрунту як відображення екологічних умов, типу та інтенсивності ґрунтоутворення, властивості (хімічні, біологічні, фізико-хімічні, фізичні, водні, повітряні, теплові) та родючість як основну його характеристику, класифікацію ґрунтів як основу якості обліку земельних ресурсів, закономірності географічного поширення ґрунтів та їх типи, структуру ґрунтового покриву як системну просторово-генетичну його неоднорідність, районування земельних ресурсів, оцінку якості ґрунтів (основу раціонального використання ґрунтового покриву), здійснює моніторинг стану земельних ресурсів з метою охорони, збереження та підвищення родючості.

Читати по темы: Грунтознавство як піклування про здоров’я, основний принцип органічного виробництва та мікробні препарати: практична агрономія у органічному землеробстві

Ґрунтознавство тісно пов’язане з кліматологією, біологією, геоморфологією, гідрогеологією, геологією, хімією та ін. науками. Належить до інтердисциплінарних наук, оскільки через ґрунтовий покрив відбувається функціональна взаємодія між атмо-, біо- і гідросферами.

Популярне