Підтримати

Гібриди

747

Гібриди — особини, одержані в результаті схрещування організмів, що відрізняється один від одного своєю спадковістю.

Види гібридів:

  • Гібрид простий міжлінійний – перше покоління (F1) від схрещування двох самозапильних ліній (А×В).
  • Гібрид простий модифікований – перше покоління (F1) від схрещування материнського сестринського гібриду (А×А1) з батьківською лінією (В) або з батьківським сестринським гібридом (В×В1).
  • Гібрид трилінійний – перше покоління (F1) від схрещування простого гібриду із самозапильною лінією.
  • Гібрид трилінійний модифікований – перше покоління (F1) від схрещування материнського простого модифікованого гібриду (А×А1×В) з батьківською самозапильною лінією (С), або материнського простого гібриду (А×В) з батьківським сестринським гібридом (С×С1).
  • Гібрид подвійний міжлінійний – перше покоління (F1) від схрещування двох простих гібридів.
  • Гібрид складний багатолінійний – перше покоління (F1) від схрещування трилінійного гібриду з простим або з трилінійним гібридом.
  • Гібридна популяція – сукупність спадково відмінних рослин, отримана в результаті природної або штучної гібридизації.

Популярне