Агрохімічний аналіз

691

Агрохімічний аналіз — сукупність методів дослідження складу ґрунтів, рослин, добрив, пестицидів, агрохімікатів та якості сільськогосподарської продукції. Проводять для визначення вмісту у рослинах макро- і мікроелементів, органічних сполук (білки, жири, вуглеводи та ін.), динаміки надходження їх у рослини протягом вегетації; вивчення перетворень та обміну речовин у рослинах; для діагностики потреби рослин в окремих елементах живлення.

 В агрохімічному аналізі використовують хімічні, фізико-хімічні, фізичні і мікробіологічні методи аналізу рослин, ґрунту і добрив (фотометрія, хроматографія, спектроскопія, рентгенофлуоресцентний та ін.). Для більш точних досліджень застосовують метод стабільних і радіоактивних ізотопів. 

Читати по темі: Нові умови — нові рішення. Визначаємо потенціал поля та можливі технологічні прийоми

До агрохімічних методів належать: 

Фізичні методи:

  • колориметричний аналіз — використання кольорових реакцій для порівняння інтенсивності забарвлення досліджуваних розчинів із їхніми зразками.

Оптичні методи:

  • рефрактометричний аналіз — ґрунтується на вимірюванні коефіцієнта заломлення світла у розчині досліджуваної речовини;
  • фотометричний аналіз — визначення оптичної густини або світлопоглинання забарвлених сполук, які утворюються внаслідок реакцій з досліджуваними розчинами.

Спектральні методи:

  • спектрофотометрія — основою яких є вимірювання інтенсивності спектрів поглинання під час пропускання світла крізь досліджувані розчини;
  • полуменева фотометрія — вимірювання інтенсивності спектрів випромінювання під час збудження атомів у полум’ї; 
  • спектрографія — вимірювання інтенсивності спектрів випромінювання в електричній дузі або в іскровому розряді.

 Хімічний метод:

  • хроматографічний аналіз — він ґрунтується на різній здатності хімічних сполук адсорбувати поверхнево-активними речовинами — целюлозою, іонообмінними смолами тощо;
  • потенціометрія — це електрохімічний метод, що пов’язаний з використанням електролізу, вимірюванням електрохімічних властивостей досліджуваних речовин і продуктів їх взаємодії під час хімічних реакцій.

Популярне