Поріг беззбитковості

410

Поріг беззбитковості – це таке співвідношення між прямими та/або змінними витратами та цінами реалізації продукції, вище котрого виробництво культури буде прибутковим. Даний показник має велике значення для оцінки економічної ефективності вирощування сільськогосподарських культур. Поріг беззбитковості ще називають точкою рівноваги та розраховують за так званим методом рівновагової точки.

Цей поріг беззбитковості, при якому прибуток дорівнює нулю, можна розрахувати за наступною формулою:

ПБ + (ПоВ + ЗмВ) * РЦ⁻¹

де ПБ – поріг беззбитковості, ПоВ – постійні витрати, ЗмВ – змінні витрати, РЦ – реалізаційна ціна продукції.

Популярне