Гетерогенність поля

40

Гетерогенність поля, або неоднорідність поля – це у першу чергу неоднорідність ґрунтового покриву на полях сільськогосподарського призначення. Ця неоднорідність проявляється як у відмінностях рельєфу різних ділянок поля ,так і у відмінностях гранулометричного складу ґрунту та вмісту елементів живлення на цих ділянках.

Термін виник і почав застосовуватися у розрізі точного землеробства. Оскільки будь-які поля мають низьковрожайні та малопродуктивні ділянки, одним із завдань точного землеробства є диференційований підхід до поля та до обробітку окремих його ділянок. Саме тому у сучасному землеробстві існують спеціалізовані сервіси, що визначають гетерогенність поля та дають змогу спланувати диференційовану систему вирощування.

Зменшення густоти посівів на низьковрожайних ділянках поля дає можливість отримати пристойний результат і заощадити на насінні. На високоврожайних ділянках отримати більшу врожайність можна завдяки потенціалу гібрида, густоті й іншим факторам.

Гетерогенність поля можна визначити за електропровідністю ґрунту або за зворотною величиною – електричним опором ґрунту.

Популярне