Фітофармакологія

30

Фітофармакологія — наука, предметом якої є вивчення пестицидів, їхніх фізико-хімічних і токсикологічних властивостей, дії на комах, кліщів, гризунів, нематод, гриби, бактерії, рослини, теплокровних тварин і людей, а також правильного їх використання. Основними завданнями фітофармакології є:

  • вивчення сучасного асортименту пестицидів;
  • вивчення фізико-хімічних і токсиколого-гігієнічних властивостей пестицидів;
  • вивчення природи і механізму їх дії на шкідливі, корисні, теплокровні організми, рослини;
  • наукове обгрунтування регламентів раціонального використання пестицидів;
  • розробка і удосконалення законів та підзаконних нормативно-правових актів України з питань захисту рослин та використання пестицидів.

Важливим завданням фітофармакології є також формування у студентів і фахівців аграрного профілю широкого екологічного мислення, здатності приймати оптимальні рішення за будь-якої фітосанітарної ситуації в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Теоретичною основою фітофармакології є агротоксикологія — наука про пестицидні речовини, які використовуються в сільському та лісовому господарстві. При цьому вивчається їхня фізіологічна дія на шкідливі організми та культурні рослини з метою удосконалення способів і технологій їх застосування. Оскільки пестицидні речовини здебільшого є біологічно активними і при некваліфікованому їх використанні можуть негативно впливати на людей і навколишнє природне середовище, вивчаються Державні санітарні правила транспортування, зберігання та застосування пестицидів у сільському та лісовому господарстві.

 

Популярне