Ентомологія

32

Ентомологія - наука, що вивчає комах. Інколи це означення набуває ширшого змісту і включає в себе також вивчення інших наземних членистоногих, як-от павуки, скорпіони та кліщі.

Загальна ентомологія досліджує будову тіла та життєдіяльність комах, їх індивідуальний розвиток та еволюцію, різноманітність форм, розподіл за екосистемами в часі і просторі, взаємодії з довкіллям.

Прикладна ентомологія досліджує комах, які пошкоджують рослини, продукти рослинництва, лісові породи, а також збудників хвороб людини, тварин і рослин, або ж комах, що виконують корисну для людини функцію.

Основне завдання ентомології — одержання й узагальнення нових знань про світ комах із метою розв'язання питань загальної біології та прикладних завдань захисту людини і рослин від негативного впливу шкідливих комах, охорони ентомофауни як фактора стійкості біоценозів. Охоплює проблеми загальної ентомології і теоретичні розроблення, що сприяють розв'язанню завдань прикладної ентомології.

Так чи інакше комахи цікавили людину протягом всієї історії людства. Ентомологія бере свій початок з найдавніших часів і культур, головним чином в контексті сільського господарства (особливо в біологічному контролі і бджільництві). Однак, перші наукові дослідження датуються приблизно XVI століттям.

Читати по темі: Топ-11 найнебезпечніших шкідників зернових

Вивчення анатомії комах до середини XIX століття обмежувалося переважно описом частин хітинового скелета і зовнішнього вигляду різних систем органів комах; пізніше основним напрямом стало вивчення гістологічної будови різних частин тіла комах.

Багато ентомологів вивчають окремий ряд або навіть родину комах, оскільки через великий обсяг класу неможливо приділити однакову увагу усім аспектам. Саме через це ентомологія поділяється на низку піддисциплін, що займаються вивченням окремих груп. Назва дисципліни походить від наукової назви таксона, що вивчається, наприклад: колеоптерологія (твердокрилі), діптерологія (двокрилі), лепідоптерологія (лускокрилі), мірмекологія (мурашки).

Популярне