ГоловнаПестицидиГербіцидиТітус Екстра 75

Тітус Екстра 75

Гербіцид

РОЗДРУКУВАТИ
Концентрація діючої речовини

500+250 г/кг

Хімічний клас

сульфонілсечовини


Препаративна форма

ВГ

Виробник

Дюпон

Заявник

Дюпон

Термін реєстрації

31.12.2023

Купити препарат Тітус Екстра 75 можна у наступних дистриб'юторів

Умови

ЦінаДоговірна
Зв'язатись
Умови

Тара - 0.25

Ціна 710USD/кг
Зв'язатись
Умови

ЦінаДоговірна
Зв'язатись
Умови

ЦінаДоговірна
Зв'язатись
Умови

Упаковка містить 0.25 кг

Ціна 10 567грн/кг
Зв'язатись
Умови

ЦінаДоговірна
Зв'язатись
Умови

Упаковка містить 250 г

ЦінаДоговірна
Зв'язатись

Додаткова інформація про Гербіцид Тітус Екстра 75

МЕХАНІЗМ ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ТІТУС ЕКСТРА 75

Потужна та прискорена дія Новий рівень біологічної ефективності Тітус Екстра 75 в.г. досягається за раху­ нок взаємного підсилення та синергізму двох діючих речовин. Нікосульфурон та римсульфурон нале­ жать до класу сульфонілсечовин, є високо селективними по відношенню до кукуру­дзи, володіють системною дією та швидко проникають у рослини бур’янів.

Вдосконалений контроль Тітус Екстра розширює перелік контрольованих бур’янів (види гірчаків, нетреби, ін), пригнічує види осотів, та, що найголовніше, призводить до посиленого контро­ лю основних злакових бур’янів, таких як: види мишію, проса посівного, плоскухи звичайної та ін, які постійно засмічують посіви кукурудзи і є досить проблемними з точки зору контролю.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ

Тітус Екстра – високоселективний щодо більшості сортів та гібридів куку­ рудзи. Селективність базується на здат­ ності рослин кукурудзи швидко метабо­ лізувати та інактивувати діючі речовини гербіциду Тітус® Екстра. Препарат рекомендується застосовувати в стадії від 2-х до 8-ми листків кукурудзи, що вирощується на зерно та силос. Висока селективність Тітус Екстра забезпечує: гнучкість у часі обробки, знижує залеж­ ність від погодних умов, та оптимізує використання техніки для внесення; „ безпеку та відсутність пошкодження культури в широкому діапазоні темпе­ ратур та фаз розвитку; „ розкриття потенціалу врожайності кукурудзи. Розширене вікно застосування повніс­ тю відповідає потребам як раннього, так і пізнього захисту кукурудзи.

БАКОВІ СУМІШІ ТА СУМІСНІСТЬ ГЕРБІЦИДУ ТІТУС ЕКСТРА 75

Гербіцидні суміші – це інструмент вирішення найскладніших проблем забур’яненості в посівах кукурудзи, осо­ бливо на полях сильно забур’янених видами пасльону, лободи; багаторічними дводольними видами (види осотів, беріз­ ки, молочаю); падалицею соняшнику (технології ExpressSun та Clearfield). Тітус Екстра має високотехнологіч­ ну формуляцію, виготовлений у формі водорозчинних гранул, які не пилять, не замерзають, не кристалізуються та добре розчиняються у воді. При застосування Тітус Екстра з пре­ паратами-партнерами, слід обов’язково ознайомитись з тарною етикеткою препа­ ратів-партнерів та враховувати рекомен­ дації їх застосування. Послідовність додавання компонентів в робочий розчин: заповнити бак наполо­ вину водою; потім додати Тітус Екстра; продовжувати доливати воду, потім інші препарати (в разі використання) або добрива, мікродобрива, стимулятори росту. Останнім додати ПАР Тренд 90 (0,1% концентрація). В разі використання Кодасайд реко­ мендується попередньо змішати його з Тітус Екстра перед тим, як додавати до баку обприскувача з водою. Заповнити одну третину баку обприскувача водою і додати емульсію, що утворилася в результаті змішування Кодасайду з засобом захисту рослин. До кінця заповнити бак обприскувача водою при постійному перемішуванні. В разі використання багатокомпо­ нентних сумішей рекомендується перед обприскуванням провести тест на суміс­ ність та обробити невелику ділянку поля.

Інструкція до препарату Тітус Екстра 75

кукурудза

Об'єкт, проти якого обробляється

багаторічні злакові бур'яни, дводольні бур’яни, однорічні бур'яни

Норма витрати препарату (г, кг, л/га, м куб, т)

30-50 г/га + ПАР Тренд 90, 200 мл/га

Спосіб, час обробок та обмеження

Обприскування посівів у фазі 1-7 листків культури (у фазі кущення однорічних злакових бур'янів і за висоти багаторічних 10-15 см)