Пролонговані азот і сірка зі зменшенням господарських втрат азоту

07 жовтня 2022
1953
Пролонговані азот і сірка зі зменшенням господарських втрат азоту
1

Управління азотним живленням для економії ресурсів

У нинішні непрості часи кожен аграрій намагається зменшити витрати. І тут є два шляхи. Або просто економити на всьому, «різати» технологічні схеми. Або продумати, в яких елементах технології можна підвищити ефективність, знизити частку застосованих ресурсів, що «проходить повз», не досягають безпосередньо рослин, та не беруть участі у формуванні врожаю.

Серед способів такої оптимізації — підвищення доступності поживних елементів, зокрема азоту. Що особливо актуально з огляду на те, що добрива займають чи не найвищу частку вкладень у собівартість вирощування.

Розповімо про технологію, якою вже тривалий час успішно користуються аграрії Сполучених Штатів Америки та Європи, а нещодавно почали використовувати й українські виробники. Йдеться про застосування Thio-Sul® (тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) — рідкого висококонцентрованого азотно-сірчаного добрива.

2

Склад і фізичні властивості

Фактично Thio-Sul® це високонцентрований розчин тіосульфату амонію від компанії Tessenderlo Kerley (Бельгія), який містить у своєму складі два елементи живлення: азот (N) в амонійній та сірку в тіосульфатній формі (S2O32-).

«З точки зору молекулярної хімії, це «стабільна» речовина, яка не змінює своїх хімічних та фізичних властивостей протягом тривалого часу», — зазначає Микита Суворов, менеджер з розвитку напряму спеціальні та мікродобрива компанії «Ерідон».

Продукт Thio-Sul® це прозора рідина, безбарвна або жовтого кольору зі слабким аміачним запахом.

Якщо порівнювати тіосульфат амонію з сульфатом амонію, то у Thio-Sul® втричі вищі стійкість при промиванні, взаємодія з ферментами у ґрунті та вплив на ґрунтові мікроорганізми.

Його застосовують в суміші з КАС (марок 28, 30 або 32).

3

Thio-Sul® — зменшення непродуктивних втрат азоту

Як розповідає Микита Суворов, зазвичай максимальна ефективність азоту, який вноситься з добривами, становить у межах 50-57%. Тобто безпосередньо бере участь у розвитку рослин та формуванні врожаю лише дещо більше половини обсягу цього поживного елементу, який обходиться аграріям у чималі кошти.

«Решта внесеного з добривами азоту умовно втрачається через те, що певна частина діючої речовини, потрапляючи у ґрунт, використовується мікроорганізмами для розкладання органічних решток. Ще частина азоту втрачається через процеси промивання у вигляді нітратних форм N та випаровування з утворенням аміаку», — каже експерт.

Робота мікробіоти у ґрунті це, звісно, добре, та ефект від неї можна отримати з часом у вигляді підвищення вмісту органічної речовини (гумусу). Але зараз невдалий момент для довгих очікувань. Наразі варто обмежити роботу мікроорганізмів, аби вони відбирали менше поживного азоту в рослин.

Саме такою є одна з властивостей продукту Thio-Sul® від бельгійської компанії Tessenderlo Kerley.

«За допомогою Thio-Sul® ми на 2-3 тижні нейтралізуємо нітрифікуючі мікроорганізми у ґрунті, тим самим уповільнюючи нітрифікацію азоту, який вносимо з добривом. Конкретно — з КАСом. Таким чином лишаємо більше азоту в доступі для рослин і відповідно збільшуємо ефективність тих грошей, що вкладені в азотні добрива», — каже Микита Суворов.

І додає, що ефективність азоту після внесення бакової суміші КАС з Thio-Sul® в середньому вища на 20% порівняно з традиційними добривами (аміачною селітрою) — за рахунок зменшення газоподібних втрат аміаку із ґрунту та промивання нітратних форм азоту по профілю ґрунту, а також блокування доступу на певний період мікроорганізмів ґрунту до азоту добрива.

4

Пролонговані азот та сірка за помірну ціну

Тіосульфат амонію, тобто діюча речовина Thio-Sul®, здійснює безпосередній вплив на ґрунтовий фермент уреазу, який каталізує процес трансформації амідної форми азоту CO(NH2)2 в діоксид вуглецю й аміак. Тіосульфатна сірка зв’язує атоми нікелю, які входять до складу ферменту уреаза. Відтак зупиняється процес амоніфікації на період в середньому 2-3 тижні залежно від погодних умов.

Саме завдяки цьому, а також пригніченню діяльності нітрифікуючих бактерій, створюється ефект пролонгації азотного живлення.

«Загалом на ринку є продукти, які володіють сертифікованим ефектом пролонгації. Це різні види полімерів, спеціалізовані інгібітори уреази, похідні нітропірину тощо. Але їхня ціна в декілька разів вища, також більшість із цих препаратів негативно впливають на популяції корисних мікроорганізмів, на відміну від тіосульфату амонію. Тому можу стверджувати, що Thio-Sul® найдешевший продукт, який володіє функцією пролонгації роботи азотного добрива», — зауважує Микита Суворов.

Крім того, завдяки специфічній хімічній будові молекули діючої речовини Thio-Sul® через певний час при взаємодії з ґрунтовим середовищем та вологою продукт розпадається з утворенням сполуки діамоній сульфіт (NH4)2SO3 та елементарної сірки (S). Перша сполука невдовзі розпадається на іони NH4+ та SO32-, які зразу стають доступними для кореневої системи рослин як джерела азоту та сірки. Елементарна сірка (S) впродовж 2-3 тижнів через діяльність сульфат-редукуючих бактерій роду Thiobacillus окислюється до форми SO32- і стає доступною для рослин. Тобто Thio-Sul® здатний також забезпечувати рослини двома формами сірки, одна з яких — пролонгована.

Дивитись: 

5

Роль сірки в розвитку рослин та механізм її дії в Thio-Sul®

Thio-Sul® містить у своєму складі 65 кг сірки у формі SO32- на кожні 100 кг продукту (26% сірки у формі S це 65% у формі SO32-). Відповідно додавання Thio-Sul® у склад карбамідно-аміачної суміші (а саме так застосовується Thio-Sul®) дозволяє збагатити готовий продукт і на сірку.

Сірка є третім за значенням елементом у живленні рослин після азоту і фосфору. Вона входить до складу 3 незамінних амінокислот (цистеїн, цистин, метіонін), які є важливими для росту вегетативної маси.

Роль сірки загалом випливає з функцій цього елемента у формуванні ланцюга основних (метаболічних) процесів, що відбуваються в організмі рослин. Серед них особливе значення мають процеси, пов’язані з азотом, при яких сірка відповідає за:

  • відновлення нітратів;
  • синтез білків;
  • сіркове живлення рослин.

«Сірка — це такий собі «локомотив», який допомагає рослині споживати азот за рахунок кращого формування білкових сполук, через формування певних амінокислот. За нестачі сірки для формування певного білку рослина починає його заміняти й «оптимізуватись». Якщо ми кажемо про найкращу реалізацію генетичного потенціалу, закладеного селекціонерами, й отримання максимального врожаю в певних умовах, — то маємо давати посівам цих сірколюбних культур сірку разом з добривами. Тоді перенесення генетичної інформації білковими сполуками проходить більш ефективно, що реалізується у врожаї та його якості. Таким чином сірка відіграє роль як «провідника» азоту, так і «посилювача» передачі спадкової інформації, закладеної в певний сорт/гібрид», — зазначає Микита Суворов.

6

КАС + Thio-Sul® — не боятись морозів

КАС часто вносять по мерзлоталому ґрунту. Але цей прийом має певні ризики. В цей час температура повітря майже завжди нижче 0°С. Тоді як КАС 32 починає кристалізуватись за температури –2°С. При внесені КАС 32 під час ранньовесняного підживлення озимих культур у разі від’ємних температур повітря (нижче 0 °С) суміш замерзає у форсунках, що призводить до нерівномірного внесення азотного добрива на полі. Це створює нерівномірний стеблостій озимої культури та недобір врожаю.

«Використовуючи Thio-Sul® разом із КАС, ви вирішуєте цю проблему. Адже суміш цих двох продуктів має значно нижчу температуру замерзання, ніж сам КАС. Наприклад, із додаванням 10% Thio-Sul® температура замерзання суміші знижується до –10° С. Таким чином сільгоспвиробник може заходити в поле не лише тоді, коли будуть сприятливі погодні умови. А саме тоді, коли внесення добрив з точки зору технології буде оптимальним. Аби азот найбільш ефективно зберігався у ґрунті, а втрати були менші», — пояснює Микита Суворов.

Більше того, фахівці компанії «Ерідон» на власні очі бачили, як в господарстві Одеської області взимку 2021 року суміш КАС і Thio-Sul® вносили за температури повітря –25°С, і при цьому на жодній форсунці не було проблем із перемерзанням.

7

Вигідне зберігання готової суміші взимку

Ще одна досить актуальна властивість продукту Thio-Sul® випливає з попередньої характеристики.

Оскільки суміш КАСу з Thio-Sul® має нижчий поріг замерзання, полегшується зимове зберігання азотного добрива.

«Як відомо, ціна на добрива підвищується у період їх внесення. Тобто КАС у закупці в кінці зими — навесні значно дорожчий порівняно з осіннім періодом. Тому багато аграріїв купують це добриво з осені, коли воно дешевше. Якщо додати в ємність зберігання добрива 10% Thio-Sul®, то, як було зазначено, можна знизити температуру кристалізації суміші до –10°С. Останнім часом зимові температури рідко коли знижується нижче рівня –10-12 °С, тому таку суміш (КАС з Thio-Sul®) аж до весни можна зберігати в ємностях навіть під відкритим небом чи в неопалюваних складах в максимально ефективному стані», — стверджує Микита Суворов.

8

Основна культура застосування Thio-Sul® — кукурудза

Кукурудза — це культура, яка потребує азот майже протягом усього періоду вегетації. А Thio-Sul® з КАС, за словами Микити Суворова, дає можливість розтягнути ефективність азоту аж до фази початку наливу качана. Якщо порівняти з карбамідом, який вважається найбільш пролонгованим добривом з точки зору вивільнення азоту, то максимальна доступність N для кукурудзи закінчується початком викидання волоті.

Фахівці рекомендують для кукурудзи внесення суміші Thio-Sul® + КАС-32 у передпосівну культивацію у співвідношенні 10:90 або 20:80. Загальна норма внесення робочої суміші — 280-350 кг/га.

Середній термін пролонгування роботи азоту в ґрунті при застосуванні Thio-Sul® становить 2-3 тижні залежно від умов зволоження, температури ґрунту, мікробіологічної активності та загального рівня родючості ґрунту.

Качан кукурудзи

9

Методика застосування на пшениці та ріпаку

Thio-Sul® високоефективний не лише на кукурудзі. Фактично всі основні культури відгукуються на його застосування.

На озимій пшениці застосування Thio-Sul® разом з КАС-32 (10:90) по мерзлоталому ґрунту або просто до початку відновлення вегетації (можливе внесення по снігу) забезпечує повноцінне азотне живлення рослин до фази появи прапорцевого листка. Якщо потрібне забезпечення пшениці азотом в більш пізні періоди, можливе додаткове внесення у фазу «кінець кущення — початок виходу в трубку» суміші КАС з Thio-Sul® через крупнокрапельні форсунки або волочильними шлангами. Таким чином азотне живленням «дотягується» до періоду формування та наливу зерна в колосі, чим збільшується маса 1000 насінин та якість зерна.

На озимому ріпаку суміш КАС й Thio-Sul® застосовують у фазу «повна розетка листків — початок видовження стебла» (ВВСН 28-31). У цей період ріпаку необхідні як азот, так і сірка. Таким чином рослини забезпечуються пролонгованим азотом від початку формування стебла до повного дозрівання насіння у стручках, що напряму впливає як на врожайність, так і на вміст олії у насінні. На ріпаку фахівці рекомендують співвідношення Thio-Sul® й КАС — 20:80.

Також Микита Суворов радить враховувати: чим більше вологи у ґрунті впродовж вегетаційного періоду культури, тим вища ефективність та приріст врожаю від застосування Thio-Sul®+КАС порівняно з контрольним варіантом з КАС.

10

Економіка застосування Thio-Sul®

У перший рік появи Thio-Sul® на ринку України, а це був 2019 рік, у ТОВ «ПКЗ-Агро», що в Пирятинському районі Полтавської області, застосували на кукурудзі у передпосівну культивацію суміш, в якій містилось 250 кг/га КАСу і 30 кг/га Thio-Sul®. Гібрид ДКС 3939 (ФАО 320) під який були внесені ці добрива, показав прибавку в заліковій вазі в перерахунку на сухе зерно стандартної вологості на рівні 0,35-0,4 т/га порівняно з варіантом із «чистим» КАС.

«Здавалось би, прибавка не така вже й велика, але вона чесна. І вона відтворювана в наступних ротаціях вирощування культури. Тобто надалі в тих самих умовах Пирятинського району прибавка від застосування продукту Thio-Sul® завжди становила від 0,35-0,4 т/га до 0,6 т/га. І це вже аксіома, яка робить даний продукт системним при вирощуванні кукурудзи», — запевняє Микита Суворов.

Загалом же, за словами фахівця, за даними 2020-2021 років в середньому кожна гривня, вкладена в Thio-Sul®, давала з прибавкою врожаїв приблизно 6-8 грн/га.

«Цьогоріч точні підрахунки складно провести, але якщо умовно врахувати зниження цін на продукцію й актуальну ціну на Thio-Sul®, то можна приблизно порахувати, що цей продукт поверне з додатковим врожаєм до 3 гривень на кожну витрачену на нього гривню. Так, економічна ефективність дещо менша, ніж у попередні роки, але вона точно буде», — стверджує Микита Суворов.

Отже, як зауважує Микита Суворов: «Thio-Sul® (тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) — це дієвий та перевірений інструмент управління азотного живлення азотолюбних культур за цілком невеликі гроші».

Популярне