Підтримати

Стійкість (резистентність)

81

Стійкість (резистентність) до пестицидів — це біологічна властивість протистояти отруйній дії. Стійкість буває: природна (видова, статева, фазова, вікова, сезонна, фізіологічний стан); та набута.

Види стійкості:

  • Групова стійкість — це стійкість до двох або кількох близьких за хімічним складом і механізмом дії пестицидів, що виникла при застосуванні одного препарату певної групи.
  • Перехресна стійкість (кросрезистентність) — це стійкість до двох або кількох пестицидів, різних за хімічною природою, що виникла при застосуванні одного препарату.
  • Множинна стійкість — коли за використання пестицидів відбираються індивідуальні для кожної групи організмів мутації, які визначають розвиток стійкості одночасно до декількох токсикантів різних хімічних сполук.

Популярне