Смуговий обробіток ґрунту (Strip-till)

877

Смуговий обробіток ґрунту (Strip-till) — це система землеробства з використанням мінімального обробку ґрунту. Вона поєднує в собі переваги звичайного обробітку ґрунту, такі як підсушування та прогрівання ґрунту, з можливістю захисту ґрунтів від пересихання завдяки тому, що обробляється лише незначна ділянка, в яку заробляється насіння. Ця технологія дозволяє приблизно на 80% зменшити витрату палива і забезпечує збереження вологи в грунті.

Вся інформація по тегу #Strip-till

Технологія обробітку ґрунту «стрип-тілл» є альтернативою нульового обробітку ноу-тілл (No-till), при якому обробляється тільки вузька смуга сівби (15-25см), з утворенням невеликого гребеня. А близько двох третин поля залишається необробленим. Однією із основних переваг впровадження Striptill є відсутність перехідного періоду, який у No-till складає від 3 до 5 років, що обумовлюється особливостями технології та специфікою використання ґрунтів, що значно знижує економічну ефективність використання такої технології, особливо, у перші роки. 

Читати по темі: Технологія strip-till може стати порятунком в нових кліматичних умовах

Смугове розпушування відмінно підходить для більшості регіонів Центральних областей України. Завдяки системі strip-till можна вирішити такі проблеми грунтовокліматичних умов, як: короткий вегетаційний період, низька родючість грунтів з недостатнім вмістом органіки, велика кількість бур’янів, грунти що запливають. В основному дана технологія застосовується під просапні культури (кукурудзу, соняшник, буряки), а також під сою. 

Переваги смугового обробітку ґрунту:

 • Збереження ідеальних умов для контакту насіння з ґрунтом. 
 • Прискорює процес прогрівання ґрунту.
 • Підвищення родючості ґрунту та урожайності. 
 • Протидія ерозії.
 • Гарантує розвиток потужної кореневої системи рослин. 
 • Сприяє затримці вологи в ґрунті та підвищенні інфільтрації під час опадів. 
 • Існує можливість комбінування посів і прикоренева внесення добрив. 
 • Скорочення витрат пального, добрив та затрат праці.

Недоліки смугового обробітку ґрунту:

 • Неефективність смугового обробітку ґрунту на полях із складними ландшафтними умовами. 
 • Система не придатна для глинистих ґрунтів.
 • Можливість неефективного внесення добрив порівняно з системами нульового та мінімального обробітку ґрунту. 
 • Складність точного налаштування сільськогосподарської техніки. 
 • Потреба заміни машинно-тракторного парку. 
 • Вимагає використання сучасних ІТ технологій із залученням супутникового зв’язку.
 • Суттєві фінансові витрати.

 
Популярне