Інтегрований захист рослин

248

Інтегрований захист рослин — комплексне застосування методів для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до невідчутного господарського рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкодочинності, дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну рівновагу довкілля.

Інтегрований захист рослин – це система  боротьби з шкідниками, яка:

  • усуває або послаблює економічну шкоду і шкоду для здоров'я людини, яку завдають шкідники;
  • зводить до мінімуму використання пестицидів і шкоду від них для здоров'я людини і навколишнього середовища;
  • використовує комплексні методи, спостереження за ділянками та шкідниками, моніторинг кількості шкідників, оцінку необхідності боротьби з шкідниками, а також один або кілька методів боротьби з шкідниками, в тому числі профілактичні, структурні, механічні методи боротьби, способи контролю кількості шкідників з використанням живих біологічних істот, інші нехімічні методи, і лише якщо вказані методи були вичерпані -  найменш токсичні пестициди.

Читати по темі: Все, що потрібно знати про реєстрацію пестицидів та добрив

Шість основних складових ІЗР.

  • Моніторинг – регулярне спостереження та відловлювання шкідників на ділянках з метою визначення рівнів уражається і видів шкідників на кожній дільниці.
  • Облік – систематичне ведення та зберігання записів, що має важливе значення для встановлення тенденцій і моделей спалахів чисельності шкідників. Інформація, отримана при кожному огляді або обробці, повинна включати дані щодо ідентифікації шкідників, їх чисельності, розподілу, рекомендації щодо профілактики у майбутньому, а також повну інформацію про прийняті заходи щодо захисту та обробки.
  • Визначення рівня ураження. Практично неможливо повністю позбутися шкідників, тому треба визначити рівні їх чисельності, які вимагають застосування захисних дій для виправлення становища виходячи з необхідності захисту людського здоров'я, економічних або естетичних міркувань.
  • Профілактика. Вже застосовані технології та розроблювані нові виробництва повинні включати в себе профілактичні заходи, оскільки саме профілактика є основним засобом боротьби з шкідниками в програмі ІЗР.
  • Прийняття тактичного рішення. При використанні підходу ІЗР хімічні речовини повинні використовуватися лише в крайньому випадку, а при їх використанні треба вибирати речовини з мінімальною токсичністю з метою мінімізувати вплив на людину і всі нецільові біологічні істоти.
  • Оцінювання. Програма регулярного оцінювання має важливе значення для визначення успішності стратегій боротьби з шкідниками.
  • Використання у Вашому господарстві всіх зазначених елементів інтегрованого захисту рослин (ІЗР) дає можливість забезпечити належну продуктивність і одночасно усунути або різко скоротити використання пестицидів і звести до мінімуму токсичний вплив будь-яких речовин, які використовуються, тобто значно зменшити шкоду довкіллю і здоров’ю людей.

Популярне