Ґрунтотворні породи

12

Ґрунтотворні породи –один із чинників ґрунтотворення, без якого розвиток ґрунту є неможливим і вплив якого на властивості ґрунтів у певних умовах може бути домінуючим. Це переважно глинисті сланці, верхньоюрські вапняки. Сформувалися під сухими лісами в умовах, властивих сухим субтропікам. Профіль диференційований на гумусовий і два перехідних горизонти. Реакція ґрунтового розчину слаболужна. Інтенсивно використовуються в сільськогосподарському виробництві – на вирівняних ділянках їх зорюють, на схилах терасують. Вирощують цінні плодові культури, виноград, ефіроолійні, тютюн тощо.

Популярне