Фітофаги

299

Фітофагія - травоїдність - харчування тварин рослинною їжею. Фітофаги є так званими первинними споживачами (консументами I-го порядку) в харчовому ланцюгу, а в екосистемах - хижаками з пасовищним типом харчування. Фітофаги і їх кормові рослини еволюціонують пов'язано (коеволюціонують): рослини набувають ознак стійкості до пожирачів (наприклад, отруйність різного ступеня або колючість), а фітофаги протистоять цьому.

Серед деяких тварин абсолютних фітофагів не існує, всі вони частково використовують і тваринну їжу (наприклад, жуйні перетравлюють частину своїх протистів-симбіонтів, північні олені їдять іноді лемінгів); але маса випадкових зїдених дрібних тварин (комах, найпростіших) частіше непорівнянна з масою споживаних фітофагами рослин. З травних ферментів у них переважають амілази. У деяких безхребетних є ферменти, що розщеплюють целюлозу, у хребетних тварин вони відсутні, але її засвоєння у більшості хребетних фітофагів здійснюється за допомогою симбіотичних найпростіших.

До рослиноїдних відносяться деякі багатоніжки (наприклад, кивсяки), дощові черв'яки, і багато черевоногих.

Популярне