Екотоксикологічний моніторинг

17

Екотоксикологічний моніторинг - це система спостережень, оцінки і прогнозу змін природних екосистем в результаті надходження в них токсичних і канцерогенних речовин, це складова частина екологічного моніторингу. Базою цього моніторингу є наука, яка називається токсикологія. Екотоксикологія досліджує токсичність і канцерогенність різних з'єднань, поведінка сполук в навколишньому середовищі, оцінює механізми локалізації, перетворення і т.д.

Найбільш пріоритетним є хімічне забруднення. Хімічні речовини можуть діяти малими дозами, але постійно, а можуть надходити в навколишнє середовище в значних кількостях.

Читати по темі: Весняний відбір зразків ґрунту (Закордонний досвід)

Екотоксиканти (ксенобіотики) - це речовини, які можуть викликати порушення метаболізму, захворювання, загибель живих організмів. За хімічною природою екотоксиканти ділячи на дві групи:

  • Органічні (феноли, нафтопродукти, аміни, ПАУ - поліциклічні ароматичні вуглеводні (нафталін, бензопірен), нітросполуки (діоксини і т.д.)).
  • Неорганічні (важкі метали, хром, берилій, нікель, кобальт, миш'як, свинець, кадмій).

Токсична дія визначається хімічною природою цих токсикантів. Також впливає наявність деяких атомів (важких металів, хлору). Основний фактор, який обумовлює токсичну дію - концентрація в живих організмах - в рослинах, тваринах, людині.

Можливість токсикантів концентруватися обумовлюється двома процесами:

  • Біоакумуляція - накопичення речовини в організмі з усіх джерел (води, повітря, грунту).
  • Біоконцентрування - процес накопичення токсикантів тільки з води.

 

Популярне