Агробіорізноманіття

49

Агробіорізноманіття - це різноманіття живих організмів (рослин, тварин та мікроорганізмів), які вирощуються в сільськогосподарських регіонах, сприяють сільськогосподарському виробництву чи використовують райони ведення сільського господарства для забезпечення себе кормом і притулком. Організація з питань продовольства та сільського господарства і Конвенція про біологічне різноманіття спільно, при визначенні аграрного біорізноманіття, звернули увагу на те, що це біологічне різноманіття, яке необхідне для "...підтримки найважливіших функцій агроекосистеми...".

Агробіорізноманіття містить три компоненти: дике біорізноманіття, генетичне біорізноманіття та асоційоване біорізноманіття. Дике біорізноманіття включає диких родичів домашніх рослин та тварин, які мешкають, наприклад, у степу чи в лісі - поза межами сільської місцевості і можуть використовуватись для виведення нових видів домашніх рослин чи тварин у майбутньому. Дике біорізноманіття також включає мікроорганізми ґрунтів, запилювачів, комах, шкідників та хижаків, інших рослин і тварин, які асоціюються із функціями щодо значення місцевої агроекосистеми.

Такі включають, наприклад:

 • розкладання органічних матеріалів і повернення в кругообіг поживних речовин - із метою підтримання родючості ґрунтів для невиснажливого розвитку рослин і тварин;
 • розкладання забруднювачів - із метою збереження чистого повітря і води;
 • пом’якшення впливу кліматичних ефектів;
 • збереження ґрунтових і водних ресурсів;
 • запилення сільськогосподарських культур;
 • утримання під контролем життєдіяльності шкідників сільськогосподарських культур.

Генетичне біорізноманіття включає різноманіття, асоційоване з видами домашніх рослин та тварин, які використовуються на фермах, а також із генетичними запасами, які утримуються у генетичних банках.

Асоційоване біорізноманіття включає рослини та тварини, які не завжди підтримують ключові функції агроекосистеми, але які використовують сільськогосподарські території для пошуку їжі та притулку. Агробіорізноманіття включає:

 • вищі рослини – сільськогосподарські культури та їх дикі родичі;
 • рослини, які ростуть на пасовищах та напів-природних пасовищах;
 • дерева, які вирощуються в сільській місцевості;
 • бур’яни;
 • ссавці - домашні та дикі ссавці, які використовують сільську місцевість як середовище існування;
 • птахи - домашні та дикі, які використовують сільську місцевість як середовище існування;
 • плазуни і земноводні, які використовують сільську місцевість як середовище існування;
 • гідробіонти, які використовують сільську місцевість як середовище існування Членистоногі - запилювачі, шкідники*, хижаки шкідників, інші членистоногі (наприклад, терміти, мурашки);
 • інші макроорганізми такі як земляні черви;
 • молюски;
 • мікроорганізми - ґрунтові бактерії, гриби, водорості, нематоди, актиноміцети, патогенні мікроорганізми, та ін.

Асоційоване біорізноманіття входить до складу агробіорізноманіття, тому що воно часто вказує на стан та функцію агроекосистеми, а також надає послуги ширшій екосистемі.

Особливості, які відрізняють агробіорізноманіття від іншого біорізноманіття:

 • агробіорізноманіттям активно управляють і багато його компонентів перестало б існувати, якби не втручання людини;
 • знання та культура корінних народів є невід’ємною частиною управління агробіорізноманіттям;
 • значна кількість економічно успішних господарств базують свою діяльність на вирощуванні різновидів сільськогосподарських культур немісцевого походження, привезених із інших частин світу (наприклад, кукурудза та картопля були завезені в Європу з Америки);
 • різноманіття сортів рослин і порід тварин, які задіяні у сільськогосподарському виробництві, є настільки ж важливими, як і різноманіття диких видів рослин і тварин;
 • агробіорізноманіття тісно пов’язане з невиснажливим землекористуванням та практикою збереження природи;
 • охорона його лише шляхом створення заповідників не є достатнім кроком.

Різноманіття сільськогосподарських культур, в більшій мірі, забезпечується генними банками, тобто завдяки закритим умовам, аніж відкритим умовам фермерських господарств

Популярне