Стабілурен (Stabiluren 30)

167
Формулa
n-бутил
Склaд
N (n-бутил) триамід тіофосфорної кислоти
Мaсовa чaсткa
30
Формa добрив
Рідкі
Тип добрива
Інгібітор ферменту уреаза
Категорія:
Азотні
Акції
Популярне