ГоловнаКартиФільтрація ґрунтів

Фільтрація ґрунтів

5322

Карта фільтрації грунтів дозволить швидко виділити меліоративні зони та підзони, визначити коефіцієнти фільтрації залежно від виду грунту та кліматичної зони у окремому регіоні. За допомогою цієї карти агроном може зорієнтуватися зі зволоженням та фільтрацією води в своєму регіоні.

Коефіцієнт фільтрації визначається з рівняння Дарсі для ламінарного потоку:

K=Q/Fi, де

 • Q - кількість води, що протікає через шар ґрунту в одиницю часу,
 • F- площа поперечного перетину,
 • i - напірний градієнт (i = 1)

Приведені значення коефіцієнтів фільтрації характеризують типові, ті що найбільш часто повторюються, а не крайні максимальні і мінімальні величини:

 • в чисельнику — для орного горизонту;
 • в знаменнику — для підорного горизонту.
Фільтрація ґрунтів Ґрунтово-меліоративне районування
  • Суцільне зрошення за рахунок регульованого стоку річок і використання підземних вод
  • Розріджене зрошення і масові заходи по боротьбі з водною ерозією шляхом затримання води в ґрунті і використання її для збільшення продукції рослинництва
  • Масові заходи щодо боротьби з водною ерозією та розріджене зрошення на місцевому стоці
  • Масове осушення боліт та заболочених земель з регулюванням стоку і водного режиму осушуваних ґрунтів
  • Підзона осушення і регулювання водного режиму надмірно зволожених мінеральних ґрунтів (важкого механічного складу)
  • Інтенсивний розвиток робіт по боротьбі з водною ерозією та із шкідливим впливом води
Фільтрація ґрунтів
Коефіцієнти фільтрації *
(см/сек)
Ґрунти
0,00100-0,00225
Дерново-слабопідзолисті піщані і глинисто-піщані на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах і морені
0,00025-0,00077
Дерново-середньопідзолисті супіщані на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах і морені
0,0002-0,0005
0,000002-0,000008
Дерново-середньо і сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні
0,0003-0,0007
0,0001-0,0002
Світлі і темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені, переважно на лесових породах
0,00095-0,00173
0,00070
Темно-сірі реградовані і чорноземи реградовані переважно на лесових породах
0,00010-0,00035
0,00030-0,00070
Чорноземи потужні слабкогумусовані, малогумусні середньогумусні і остаточно-солонцюваті на лесових породах
0,00020-0,00040
0,00070-0,00175
Чорноземи звичайні малогумусні і середньогумусні на лесових породах
0,00020-0,00050
0,00020-0,00045
Чорноземи південні, слабкогумусовані, малогумусні і остаточно-солонцюваті на лесових породах
0,00015-0,00040
0,000070-0,00035
Лучно-чорноземні і їх поверхнево-солонцюваті види переважно на лесових породах
0,000050-0,00030
0,000015-0,000040
Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті переважно на лесових породах
0,00020-0,00050
0,00020-0,00045
Темно-каштанові і каштанові солонцюваті на лесових породах
0,00035
0,00023
Темно-каштанові і каштанові солонцюваті в комплексі з солонцями
0,00025-0,00080
0,00015-0,00100
Лучні на делювіальних і алювіальних відкладах
0,00015-0,00400
0,000025-0,00400
Лучно-болотні і болотні на алювіальних, делювіальних і воднольодовикових, торфяно-болотні і низинні торфовища
0,000020-0,000060
0,000035-0,00009
Солонці
0,00001-0,00006
0,000005-0,000035
Лучно-чорноземні і дернові осолоділі глейові і солоді
0,0005-0,0009
0,00004-0,00007
Дернові переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані і супіщані в комплексі зі слабкогумусованими пісками
0,0003-0,0007
0,000006-0,00002
Дернові опідзолені суглинкові і їх оглеєні види
0,00500-0,00800
Дернові піщані та глинисто-піщані переважно неоглеєні в комплексі зі слабкогумусованими пісками і чорноземними піщаними ґрунтами
0,00030-0,00060
0,00007-0,0001
Бурі горно-лісові , буроземно-підзолисті , дерново-буроземні і коричневі гірські на елювії-делювії щільних порід
Групи середньо і сильнозмитих ґрунтів
Ґрунтові горизонти не досліджені по фільтраційним властивостям
Карти підготовлено в партнерстві з експертом Андрієм Грачовим